Sammen gør vi gode medarbejdere bedre

Med stort engagement og brug af procesgreb guider jeg arbejdspladser til målsætninger for kompetenceudvikling.

Sammen omsætter vi kompetencegab til konkrete kurser og efteruddannelse.

Det sikrer jeg gennem stor involvering og ejerskab.

Jeg har fokus på hele processen, lige fra mulige barrierer hos medarbejderne til at sikre at udgiften til efter- og videreuddannelse minimieres helt eller delvist. 

Målet er medarbejdere med de rette kompetencer og som sikrer arbejdspladsens udviklings- og kompetencebehov.

Strategisk Kompetenceudvikling målrettet arbejdspladser med brug af workshops


Det giver mening at bruge efteruddannelse strategisk  fordi

udvikling af medarbejdere øger fastholdelse og gør rekruttering lettere. Økonomisk er efteruddannelse ofte fordelagtigt og øger samtidig bundlinjen.

Jeg tilbyder bl.a workshops som skaber involvering og ejerskab hos både ledelse og medarbejdere. Det betyder retning og forståelse for behovet for at gøre gode medarbejdere bedre.


Udviklingsprojekter og 

HR opgaver


Stor erfaring med kompetenceudviklingsprojekter gør at jeg bidrager gerne i udviklings- gennemførsel- og implementeringsdelen. Jeg er opmærksom på fasetterne  - om det gælder finansiering eller udvikle konkrete værktøjer og politikker. Jeg skaber begejstring, involvering og ejerskab. Uanset om det er motivationstiltag for kursuskatalog, sprogpolitik eller målsætninger og tiltag der øger bundlinjen.


Moderator / ordstyrer / eventudvikler


Som erfaren moderator kommer jeg med et godt overblik og forstår at gribe situationer eller sadle om hvis behovet opstår. Jeg er engageret og bringer ideer og energi i planlægningsfasen.

Gennem de sidste 15 år har jeg udviklet og gennemført en lang række konferencer og debatmøder. Bl.a. var jeg med til at udvikle og gennemføre konceptet "ordblindeugen" og afviklede Danmarks første ordblindemesse.

Har ofte været brugt som ordstyrer og moderator i forbindelse med debatmøder.Udtalelser

Jeg har arbejdet sammen med Hans Kærgaard i en årrække, hvor Hans har vist sin evne til at koordinere og gennemføre avancerede strategier. Hans har en værdifuld evne til at skære ind til benet og påpege både styrker og svagheder i forhold til kompetencer og planer. Samtidig har Hans en tillidsvækkende personlighed, som gør at alle er trygge ved at arbejde sammen med ham.

Kristian Jensen Green Power Denmark

Kristian Jensen

Adm direktør

Green Power Denmark


Gennem to år har jeg haft fornøjelsen af at få kompetent rådgivning og støtte til et strategisk kompetenceudviklingsprojekt. Altid positiv, kreativ, nysgerrig, løsningsoreinteret, smittende arbejdsglæde, openminded og kundefokuseret. Jeg håber, vi skal arbejde sammen igen.

Rolf Verge

Rolf Verge

Chef for ledelses- og kommunikationssektionen

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste